Rating
  Name 1-й этап VIII Открытого Кубка России. XVIII Кубок Поволжья Sum Rating
1 Alexey Titov 30 30 30
2 Alexander Galkin 27 27 27
3 Alexandr Shikerin 25 25 25
4 Ivan Shemjakov 23 23 23
5 Dmitriy Petrov 21 21 21
6 Jevgeny Tsupko 20 20 20
7 Alexander Okunev 19 19 19
8 Alexey Baranov 18 18 18
9 Artem Blinov 17 17 17
10 Yuriy Prostakov 16 16 16
11 Sergey Shikerin 15 15 15
12 Sergey Kovankin 14 14 14
13 Andrey Ponomarev 13 13 13
14 Aleksandr Nagornyy 12 12 12
15 Timur Khamiev 11 11 11
16 Abasova Elnara 10 10 10
17 Mikhail Krinov 9 9 9
18 Aleksandr Nagornyy 8 8 8
19 Ramil Galiev 7 7 7
20 Dmitriy Nazarov 6 6 6
21 Alexander Enyushin 5 5 5
22 Dima Hintibidze 4 4 4
23 Yarullin Rustam Nariman oli 3 3 3
24 Ivan Titkov 2 2 2
25 Okuneva Elena 1 1 1
26 Elkin Evgeniy 1 1 1
27 Andrey Leutin 1 1 1
28 Yuriy U 1 1 1
29 Semen Ivanov 1 1 1
30 Vladimir Kudryavcev 1 1 1
31 Andrei Ivanov 1 1 1
32 Artem Matveev 1 1 1
33 Igor Ivanov 1 1 1
34 Alexey Kalinkin 1 1 1
35 Panyov Nikita 1 1 1
36 Milichaev Andrey 1 1 1
37 Aleksey Molodenkov 1 1 1
38 Kurochkin Maksim 1 1 1
39 Alexey Shalagin 1 1 1
40 Taisiay Ankudimiva 1 1 1
41 Alexander Prokopov 1 1 1
42 Alexey Balitskiy 1 1 1
43 Elena Stoljarova 1 1 1
44 Elkin ilya 1 1 1
45 Kalinkin Andrey 1 1 1
46 Pavel Shakirov 1 1 1
47 Sergey Semagin 1 1 1
48 Sergey Marochkin 1 1 1
49 Konstantin Barabash 1 1 1
50 Alexey Krinov 1 1 1

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 1-й этап VIII Открытого Кубка России. XVIII Кубок Поволжья / Final standings