Rating
  Name Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 1. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 2. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 3. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 4. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 5. Sum Rating
1 Aganichev Roman 30 27 30 23 30 140 90
2 Ilya Timofeev 27 25 27 79 79
3 Panyov Nikita 27 23 20 19 25 114 75
4 German Dzhulaev 25 21 21 67 67
5 Zakhovaev Sergey 21 16 11 19 67 56
6 Evgeniy Fedulov 30 25 55 55
7 Andrey Kasatkin 18 16 21 55 55
8 Shabunina Anna 19 17 14 9 18 77 54
9 Mochalov Anton 25 21 46 46
10 Anton Mineev 19 17 36 36
11 Aleksandr Drugov 20 15 35 35
12 Aleksey Panev 19 15 34 34
13 Zakhovaev Pavel 18 16 34 34
14 Tratinko Oleg 13 20 33 33
15 Novikov Anton 16 17 33 33
16 Sergey Kalinkin 30 30 30
17 Ivan Shemjakov 27 27 27
18 Novikov Ivan 15 12 27 27
19 Ratushnyi Nikita 23 23 23
20 Yuriy U 23 23 23
21 Kaznacheev Oleg 23 23 23
22 Denis Shirokov 20 20 20
23 Kalinkin Andrey 20 20 20
24 Vladimir Kudryavcev 18 18 18
25 Nedayvodin Evgeniy 18 18 18
26 Fomin Dmitry 17 17 17
27 predibaylo vladislav 17 17 17
28 Golubev Aleksandr 15 15 15
29 Boltayevskaya Ekaterina 14 14 14
30 Alexey Kalinkin 14 14 14
31 Дмитрий Данилов 13 13 13
32 Егор Курючин 12 12 12
33 Сергей Трошин 11 11 11
34 Kamyshanski Andrey 10 10 10
35 Zakhovaeva Cătălina 8 8 8

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 1. / Final standings
2 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 2. / Final standings
3 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 3. / Final standings
4 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 4. / Final standings
5 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 5. / Итоговое положение