Wertung
  Name Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 1. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 2. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 3. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 4. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 5. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 6. Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 7. Сумма Wertung
1 Aganichev Roman 30 27 30 23 30 30 30 200 150
2 Panyov Nikita 27 23 20 19 25 23 25 162 123
3 Evgeniy Fedulov 30 25 27 27 109 109
4 Ilya Timofeev 27 25 27 23 102 102
5 Andrey Kasatkin 18 16 21 20 17 92 92
6 Zakhovaev Sergey 21 16 11 19 19 86 86
7 Shabunina Anna 19 17 14 9 18 15 15 107 84
8 German Dzhulaev 25 21 21 16 83 83
9 Novikov Anton 16 17 18 19 70 70
10 Tratinko Oleg 13 20 17 18 68 68
11 Anton Mineev 19 17 21 57 57
12 Mochalov Anton 25 21 46 46
13 Ratushnyi Nikita 23 21 44 44
14 Aleksandr Drugov 20 15 35 35
15 Aleksey Panev 19 15 34 34
16 Zakhovaev Pavel 18 16 34 34
17 Sergey Kalinkin 30 30 30
18 Ivan Shemjakov 27 27 27
19 Novikov Ivan 15 12 27 27
20 Danilov Dmitryy 13 14 27 27
21 Glazunova Olga 25 25 25
22 Yuriy U 23 23 23
23 Kaznacheev Oleg 23 23 23
24 Kalinkin Andrey 20 20 20
25 Denis Shirokov 20 20 20
26 Pleshkov Semyon 20 20 20
27 Vladimir Kudryavcev 18 18 18
28 Nedayvodin Evgeniy 18 18 18
29 predibaylo vladislav 17 17 17
30 Fomin Dmitry 17 17 17
31 Markov Sergey 16 16 16
32 Golubev Aleksandr 15 15 15
33 Boltayevskaya Ekaterina 14 14 14
34 Alexey Kalinkin 14 14 14
35 Евгений Цепов 14 14 14
36 Илья Думов 13 13 13
37 Мухлиса Полотханова 13 13 13
38 Egor Kuryuchin 12 12 12
39 Даниил Рыбаков 12 12 12
40 Артём Квачук 11 11 11
41 Sergey Troshin 11 11 11
42 Kamyshanski Andrey 10 10 10
43 Басит Полотханов 10 10 10
44 Александр Чугунов 9 9 9
45 Вячеслав Чугунов 8 8 8
46 Zakhovaeva Cătălina 8 8 8

Этапы рейтинга
  Турниры, включённые в рейтинг
1 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 1. / Endplazierung
2 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 2. / Endplazierung
3 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 3. / Endplazierung
4 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 4. / Endplazierung
5 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 5. / Итоговое положение
6 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 6. / Endplazierung
7 Кубок города Иваново 2017/2018. Этап 7. / Endplazierung