Сводная таблица этапов Про-лиги РНИМУ

Reitings
  Vārds Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 1 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 2 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 3 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 4 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 5 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 6 Summa Reitings
1 Alexander Galkin 34 28 26 54 24 166 166
2 Oleg Shapkov 30 32 22 44 20 14 162 162
3 Sergey Korotkiy 32 24 28 52 14 150 150
4 Andrey Ponomarev 28 22 18 30 22 18 138 138
5 Maria Miloradova 24 26 24 50 124 124
6 Alexey Titov 56 30 26 112 112
7 Mikhail Krinov 26 12 20 32 16 2 108 108
8 Alexey Baranov 30 30 40 100 100
9 Alexey Krinov 16 8 26 18 20 88 88
10 Kirill Vasilev 18 20 38 76 76
11 Alexey Zaharov 34 30 64 64
12 Alexey Gavrilov 12 10 12 18 4 6 62 62
13 Igor Miloradov 22 18 20 60 60
14 Arseniy Stolyarov 58 58 58
15 Yaroslav Mikryukov 10 24 12 12 58 58
16 Aleksandr Tarakanov 16 42 58 58
17 Veniamin Gerasimov 28 24 52 52
18 Mikhail Mikhin 48 48 48
19 Eva Ozerova 46 46 46
20 Yuriy Popov 14 16 6 36 36
21 Gleb Tarakanov 36 36 36
22 Alexander Prokopov 10 4 12 8 34 34
23 Mihail Margolis 34 34 34
24 Yuriy Prostakov 28 28 28
25 Aleksey Kroshko 14 14 28 28
26 Artemov Alexandr 20 6 2 28 28
27 Aleksandr Dvinyaninov 8 6 14 28 28
28 Vladimir Kuptsov 28 28 28
29 Anton Runenkov 26 26 26
30 Stepan Korotkiy 22 22 22
31 Aleksey Kupcov 22 22 22
32 Andrey Babintsev 8 2 4 8 22 22
33 Dmitriy M Ivanov 16 16 16
34 Alexandr Zaytsev 16 16 16
35 Sergey Pugachev 2 2 10 14 14
36 Alexey Astapov 4 6 10 10
37 Petr Mozhaev 10 10 10
38 Sergey Nekrasov 10 10 10
39 Yevgeniy Frolov 8 8 8
40 Alexey Babintsev 6 6 6
41 Aleksandr Mikhin 4 4 4
42 Kashentsev Igor 4 4 4
43 Виталий Левков 2 2 2

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 1 / Итоговое положение 1-го этапа
2 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 2 / Итоговое положение 2-го этапа
3 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 3 / Итоговое положение 3-го этапа
4 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 4 / Итоговое положение 4-го этапа
5 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 5 / Итоговое положение 5-го этап
6 Открытый чемпионат Про-лиги РНИМУ им. Пирогова # 6 / Итоговое положение 6-го этапа