XVIII ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ (сезон 2019-2020)

Rating
  Name XVIII Чемпионат Москвы. Этап 1. XVIII Чемпионат Москвы. Этап 2. XVIII Чемпионат Москвы. Этап 3. Sum Rating
1 Alexey Titov 117 125 105 347 242
2 Yuriy Prostakov 105 96 125 326 230
3 Anton Runenkov 110 117 100 327 227
4 Alexander Galkin 110 110 220 220
5 Jevgeny Tsupko 96 105 201 201
6 Dmitriy Petrov 100 100 200 200
7 Petr Mozhaev 78 96 174 174
8 Victor Poberezhny 81 84 165 165
9 Andrey Ponomarev 88 72 160 160
10 Alexey Baranov 78 81 159 159
11 Sergey Nekrasov 69 58 88 215 157
12 Evgenii Solovev 84 69 153 153
13 Vladimir Orlov 72 75 147 147
14 Alexander Prokopov 66 66 132 132
15 Veniamin Gerasimov 125 125 125
16 Eva Ozerova 117 117 117
17 Andrey Babintsev 63 54 117 117
18 Mihail Margolis 92 92 92
19 Alexey Balitskiy 92 92 92
20 Alexandr Zaytsev 92 92 92
21 Maria Miloradova 88 88 88
22 Anton Urakaev 75 75 75
23 Igor Miloradov 63 63 63
24 Vladimir Opanasenko 60 60 60
25 Sergey Pugachev 60 60 60
26 Andrey Stolyarov 58 58 58
27 Andrey Belik 56 56 56
28 Zagir Churagulov 56 56 56
29 Vladimir Borisevich 54 54 54
30 Nikita Borisevich 52 52 52
31 Yuriy Popov 52 52 52
32 Petr Puhov 50 50 50

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 XVIII Чемпионат Москвы. Этап 2. / Final standings
2 XVIII Чемпионат Москвы. Этап 1. / Final standings
3 XVIII Чемпионат Москвы. Этап 3. / Final standings