Wertung
  Name VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 1 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 2 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 3 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 4 Сумма Wertung
1 Ivan Shemjakov 43 50 50 34 177 177
2 Korotkiy Alexey 50 43 43 31 167 167
3 Sergey Shikerin 38 38 38 38 152 152
4 Semen Ivanov 27 29 25 20 101 101
5 Yuriy U 22 22 23 22 89 89
6 Alexey Shalagin 34 29 23 86 86
7 Glazunova Olga 31 31 21 83 83
8 Alexey Lovtsov 27 27 25 79 79
9 Sergey Kovankin 34 43 77 77
10 Milichaev Andrey 18 19 20 14 71 71
11 Dima Hintibidze 34 27 61 61
12 Kalinkin Andrey 23 16 18 57 57
13 Igor Ivanov 20 21 15 56 56
14 Vladimir Kudryavcev 21 18 16 55 55
15 Dmitriy Nazarov 29 23 52 52
16 Alexander Galkin 50 50 50
17 Pavel Syzrantsev 15 17 17 49 49
18 Andrey Leutin 21 22 43 43
19 Artem Matveev 19 17 36 36
20 Alexandr Volozhanin 31 31 31
21 Andrey Varyutin 20 11 31 31
22 Sergey Kalinkin 29 29 29
23 Abasova Elnara 25 25 25
24 Andrei Ivanov 25 25 25
25 Akahsev Oleg 19 19 19
26 Larin Maksim 19 19 19
27 Markov Stanislav 18 18 18
28 Lev Markov 16 16 16
29 Kemenov Mikhail 15 15 15
30 Gulenkov Leonid 13 13 13
31 Gulenkov Sergey 12 12 12

Этапы рейтинга
  Турниры, включённые в рейтинг
1 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 1 / Endplazierung
2 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 2 / Endplazierung
3 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 3 / Endplazierung
4 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 4 / Endplazierung