VIII Открытый чемпионат Нижнего Новгорода

Rating
  Namn VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 1 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 2 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 3 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 4 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 5 Summa Rating
1 Ivan Shemjakov 43 50 50 34 43 220 186
2 Alexey Korotkiy 50 43 43 31 38 205 174
3 Sergey Shikerin 38 38 38 38 50 202 164
4 Olga Glazunova 31 31 21 31 114 114
5 Semen Ivanov 27 29 25 20 23 124 104
6 Dima Hintibidze 34 27 29 90 90
7 Yuriy Morozov 22 22 23 22 20 109 89
8 Alexey Shalagin 34 29 23 86 86
9 Dmitriy Nazarov 29 23 27 79 79
10 Alexey Lovtsov 27 27 25 79 79
11 Andrey Kalinkin 23 16 18 21 78 78
12 Sergey Kovankin 34 43 77 77
13 Milichaev Andrey 18 19 20 14 18 89 75
14 Igor Ivanov 20 21 15 17 73 73
15 Vladimir Kudryavcev 21 18 16 16 71 71
16 Pavel Syzrancev 15 17 17 19 68 68
17 Alexander Galkin 50 50 50
18 Andrey Varyutin 20 11 15 46 46
19 Andrey Leutin 21 22 43 43
20 Larin Maksim 19 22 41 41
21 Artem Matveev 19 17 36 36
22 Roman Aganichev 34 34 34
23 Alexandr Volozhanin 31 31 31
24 Sergey Kalinkin 29 29 29
25 Ratushnyi Nikita 25 25 25
26 Abasova Elnara 25 25 25
27 Andrei Ivanov 25 25 25
28 Akahsev Oleg 19 19 19
29 Markov Stanislav 18 18 18
30 Lev Markov 16 16 16
31 Kemenov Mikhail 15 15 15
32 Gulenkov Leonid 13 13 13
33 Gulenkov Sergey 12 12 12

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 1 / Sutplacering
2 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 2 / Sutplacering
3 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 3 / Sutplacering
4 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 4 / Sutplacering
5 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 5 / Sutplacering