Rating
  Name VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 1 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 2 Sum Rating
1 Korotkiy Alexey 50 43 93 93
2 Ivan Shemjakov 43 50 93 93
3 Sergey Shikerin 38 38 76 76
4 Semen Ivanov 27 29 56 56
5 Dmitriy Nazarov 29 23 52 52
6 Yuriy U 22 22 44 44
7 Kalinkin Andrey 23 16 39 39
8 Vladimir Kudryavcev 21 18 39 39
9 Milichaev Andrey 18 19 37 37
10 Artem Matveev 19 17 36 36
11 Sergey Kovankin 34 34 34
12 Alexey Shalagin 34 34 34
13 Alexandr Volozhanin 31 31 31
14 Glazunova Olga 31 31 31
15 Alexey Lovtsov 27 27 27
16 Andrei Ivanov 25 25 25
17 Abasova Elnara 25 25 25
18 Andrey Leutin 21 21 21
19 Andrey Varyutin 20 20 20
20 Igor Ivanov 20 20 20
21 Pavel Syzrantsev 15 15 15

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 1 / Final standings
2 VIII Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 2 / Final standings