Ім'я Країна Місто
1 Aleksey Vedernikov Ukraine Odessa
2 Yuriy Kushnir Ukraine Odesa
3 Oleksii Gusak Ukraine Kyiv
4 Yuriy Bondarenko Ukraine Kharkiv
5 Vitaliy Sapozhnikov Ukraine Odesa
6 Mykyta Kushnir Ukraine Odesa
7 Vitaliy Ignatenko Ukraine Mariupol
8 Igor Zaporojets Ukraine Kyiv
9 Anatoliy Sapozhnikov Ukraine Odesa
10 Igor Chaban Ukraine Odesa
11 Dmytro Derkach Ukraine Kharkiv
12 Nazar Kondrashevskyy Ukraine Kyiv
13 Igor Martynenko Ukraine Kharkiv
14 Mykola Krokhmal Ukraine Odesa
15 Pavlo Pylypenko Ukraine Kyiv
16 Oleg Bondarenko Ukraine Kharkiv
17 Viktoriia Zaporojets Ukraine Kyiv