Ім'я Країна Місто
1 Vitaliy Sapozhnikov Ukraine Odesa
2 Aleksey Vedernikov Ukraine Odessa
3 Igor Chaban Ukraine Odesa
4 Igor Zaporojets Ukraine Kyiv
5 Nazar Kondrashevskyy Ukraine Kyiv
6 Yuriy Kushnir Ukraine Odesa
7 Igor Martynenko Ukraine Kharkiv
8 Oleksandr Malyarozov Ukraine Odesa
9 Vitaliy Ignatenko Ukraine Mariupol
10 Dmytro Derkach Ukraine Kharkiv
11 Volodymyr Trus Ukraine Odesa
12 Yuriy Bondarenko Ukraine Kharkiv
13 Pavlo Pylypenko Ukraine Kyiv
14 Oleg Bondarenko Ukraine Kharkiv
15 Oksana Derkach Ukraine Kharkov