XVII ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ (сезон 2018-2019)

Rating
  Namn XVII Чемпионат Москвы. Этап 1. XVII Чемпионат Москвы. Этап 2. Summa Rating
1 Alexey Titov 117 125 242 242
2 Yuriy Prostakov 110 110 220 220
3 Alexander Galkin 105 84 189 189
4 Alexey Baranov 92 92 184 184
5 Andrey Ponomarev 88 72 160 160
6 Vladimir Orlov 75 66 141 141
7 Sergey Pugachev 69 60 129 129
8 Alexey Krinov 78 50 128 128
9 Vladimir Goncharov 125 125 125
10 Yuriy Popov 72 46 118 118
11 Dmitriy Petrov 117 117 117
12 Veniamin Gerasimov 105 105 105
13 Evgeniy Voytko 100 100 100
14 Anton Runenkov 100 100 100
15 Stanislav Lutay 96 96 96
16 Egor Stepanov 96 96 96
17 Jevgeny Tsupko 88 88 88
18 Vyacheslav Kelin 84 84 84
19 Maria Miloradova 81 81 81
20 Evgenii Solovev 81 81 81
21 Alexandr Zaytsev 78 78 78
22 Konstantin Avdeev 75 75 75
23 Petr Mozhaev 69 69 69
24 Aleksandr Dvinyaninov 66 66 66
25 Sergey Nekrasov 63 63 63
26 Andrey Kurinov 63 63 63
27 Alexander Tsarev 58 58 58
28 Andrey Babintsev 56 56 56
29 Alexander Prokopov 54 54 54
30 Igor Miloradov 52 52 52
31 Alexandr Dyomin 48 48 48
32 Ivan Khromov 44 44 44
33 Alexey Babintsev 42 42 42
34 Roman Zimin 40 40 40
35 Aleksander Kulishin 38 38 38
36 Alex Blinov 36 36 36
37 Fedor Blinov 34 34 34
38 Svyatoslav Blinov 32 32 32
39 Aleksandr Kationov 30 30 30

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 XVII Чемпионат Москвы. Этап 1. / Sutplacering
2 XVII Чемпионат Москвы. Этап 2. / Sutplacering