Rating
  Namn Владимирский турнир! Январский Кубок Владимира! Февральский Кубок Владимира! Мартовский Кубок Владимира! Июньский Кубок Владимира! Июльский Кубок Владимира! Августовский Кубок Владимира! Сентябрьский Кубок Владимира! Summa Ranking
1 Roman Aganichev 30 32 36 40 18 18 26 34 234 234
2 Evgeniy Fedulov 26 26 32 28 20 22 30 184 184
3 Anton Mineyev 20 24 20 18 6 6 18 28 140 140
4 Olga Glazunova 32 36 26 38 132 132
5 Vladimir Orlov 34 34 34 20 122 122
6 Tratinko Oleg 6 22 16 24 12 8 20 108 108
7 Alexander Prokopov 30 30 30 16 106 106
8 German Dzhulaev 28 28 22 24 102 102
9 Panyov Nikita 24 2 24 16 22 88 88
10 Sergey Nekrasov 28 36 16 80 80
11 Alexander Galkin 40 38 78 78
12 Kralin Roman 22 14 12 14 14 76 76
13 Pavel Syzrantsev 8 16 18 22 8 72 72
14 Denis Shirokov 20 14 14 4 18 70 70
15 Yuriy Morozov 26 26 52 52
16 Alexandr Kosyrev 42 42 42
17 Anton Runenkov 38 38 38
18 Ratushnyi Nikita 18 20 38 38
19 Shabunina Anna 10 10 6 12 38 38
20 Evgrafov Aleksey 10 8 10 10 38 38
21 Ilya Timofeev 32 32 32
22 Vadim Matveev 32 32 32
23 Alexey Balitskiy 24 24 24
24 Ivan Khromov 12 12 24 24
25 Arseniy Stolyarov 22 22 22
26 Andrey Kalinkin 20 20 20
27 Zhukova Liliya 4 2 2 4 8 20 20
28 Tema Yagodkin 18 18 18
29 Klimov Dmitry 16 16 16
30 Алексей Блинов 16 16 16
31 Sergey Muratov 16 16 16
32 Sergey Dunichkin 14 14 14
33 Andrey Stolyarov 14 14 14
34 Soloviev Artem 14 14 14
35 Станислав Дмитриев 12 12 12
36 Maksim Solovyov 12 12 12
37 Klimov Danila 12 12 12
38 Zakharov Yan 8 4 12 12
39 Zakharov Sevastyan 6 6 12 12
40 Pavel Borisov 6 6 12 12
41 Евгений Федотов 10 10 10
42 Alexey Kalinkin 10 10 10
43 Pavel Orlov 10 10 10
44 Veronika Zhukova 2 4 2 2 10 10
45 Vladimir Kudryavcev 8 8 8
46 Zakhovaev Sergey 8 8 8
47 Vladimir Shiryaev 4 4 4
48 Pronkin Oleg 4 4 4
49 Madonov Alexandr 4 4 4
50 Smirnov Yury 2 2 2
51 Simran Nandik 2 2 2

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 Владимирский турнир! / Sutplacering
2 Январский Кубок Владимира! / Sutplacering
3 Февральский Кубок Владимира! / Sutplacering
4 Мартовский Кубок Владимира! / Sutplacering
5 Июньский Кубок Владимира! / Sutplacering
6 Июльский Кубок Владимира! / Sutplacering
7 Августовский Кубок Владимира! / Sutplacering
8 Сентябрьский Кубок Владимира! / Sutplacering