VII чемпионат МЛНХ

Rating
  Namn VII Чемпионат МЛНХ. Этап 1 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 2 (Кубок Кринова) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 3 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 4 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 5 (среда) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 6 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 7 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 9 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 10 (четверг) Summa Rating
1 Alexey Titov 432 402 407 342 370 397 377 2727 2385
2 Alexey Baranov 335 245 220 306 352 334 318 317 2427 1962
3 Aleksandr Tarakanov 285 306 282 116 145 299 203 263 303 2202 1738
4 Andrey Ponomarev 239 320 152 287 219 267 305 199 259 2247 1677
5 Evgenii Solovev 205 324 306 284 230 1349 1349
6 Jevgeny Tsupko 335 357 324 316 1332 1332
7 Alexander Galkin 408 367 348 1123 1123
8 Yuriy Verbitskiy 170 225 235 169 289 1088 1088
9 Veniamin Gerasimov 472 468 940 940
10 Sergey Nekrasov 50 1 149 106 204 141 120 131 902 851
11 Vladimir Orlov 140 80 185 68 127 67 175 141 983 848
12 Alexey Krinov 190 171 238 220 819 819
13 Yuriy Prostakov 364 345 709 709
14 Petr Mozhaev 74 264 122 460 460
15 Konstantin Avdeev 283 144 427 427
16 Vladimir Smolev 181 150 87 418 418
17 Roman Bykov 139 275 414 414
18 Anton Urakaev 0 104 129 181 414 414
19 Dmitriy Petrov 388 388 388
20 Alexandr Zaytsev 361 361 361
21 Vyacheslav Kelin 353 353 353
22 Yury Volik 314 314 314
23 Sergey Pugachev 119 37 34 36 1 55 1 283 282
24 Maksim Avgustov 262 262 262
25 Aleksey Molodenkov 49 69 139 257 257
26 Alexander Prokopov 22 74 102 29 227 227
27 Alexey Gavrilov 84 112 196 196
28 Robert Shaekhov 103 81 184 184
29 Aleksey Gavrilov 8 147 155 155
30 Yuriy Mazhorin 96 55 151 151
31 Mikhail Krinov 135 135 135
32 Kurochkin Maksim 90 10 100 100
33 Alexey Skrobanskiy 46 46 46
34 Grumondz Ivan 29 29 29
35 valeriy ignatyev 12 12 24 24
36 Dmitriy Chepinskiy 4 4 4
37 Aleksandr Dvinyaninov 1 1 1 3 3
38 Melnichenko Ivan 1 1 1
39 Polivackin Yaroslav 1 1 1
40 Shinaeva Natalya 1 1 1

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 1 (четверг) / Sutplacering
2 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 2 (Кубок Кринова) / Sutplacering
3 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 3 (четверг) / Sutplacering
4 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 4 (четверг) / Sutplacering
5 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 5 (среда) / Sutplacering
6 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 6 (четверг) / Sutplacering
7 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 7 (четверг) / Sutplacering
8 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 9 (четверг) / Sutplacering
9 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 10 (четверг) / Sutplacering