Rating
  Namn I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 Summa Ranking
1 Igor Novikov 100 100 100
2 Leonid Volik 90 90 90
3 Evgen Novikov 80 80 80
4 Roman Novikov 72 72 72
5 Daniil Yurchenko 67 67 67
6 Bratko Sergey 63 63 63
7 Alexandr Dyomin 59 59 59
8 no no 55 55 55
9 Yakovenko Maks 51 51 51
10 Sergey Fiel 48 48 48
11 Poskonniy Sergey 45 45 45
12 Nesterenko Valdemar 42 42 42

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Sutplacering