Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей» (2016/17)

Rating
  Namn Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 1 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 2 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 3 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 4 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 5 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 6 Summa Rating
1 Sergey Ivanov 100 100 100 100 100 100 600 500
2 Andrey Chaplygin 92 96 92 96 92 96 564 472
3 Denis Matveev 96 88 96 88 96 92 556 468
4 Dmitriy Nabasov 88 92 82 92 88 88 530 448
5 Yuriy Aseev 80 76 76 76 70 378 378
6 Andrey Aseev 70 70 68 66 66 340 340
7 Sergey Chapligin 78 82 78 62 300 300
8 Andrey Glebov 66 58 64 76 264 264
9 Alexey Naumenko 68 56 68 68 260 260
10 Artem Pankov 82 88 82 252 252
11 Gleb Moskvin 80 80 80 240 240
12 Rostislav Pereverzev 78 82 78 238 238
13 Darya Gladkova 42 66 60 60 228 228
14 Olga Likova 68 70 70 208 208
15 Ilya Naumenko 56 58 56 170 170
16 Andrey Lobachev 64 82 146 146
17 Саша Севрюков 58 78 136 136
18 Kirill Belokon 54 80 134 134
19 Anatoliy Soglaev 50 80 130 130
20 Sergey Naumenko 60 64 124 124
21 Dmitriy Soromotin 60 64 124 124
22 Pavel Belozerov 58 64 122 122
23 Igor Shehovcov 62 54 116 116
24 Lev Likov 40 60 100 100
25 Kirill Mikhailov 52 34 86 86
26 Nikita Golikov 78 78 78
27 Vadim Sitnikov 76 76 76
28 Maksim Taziev 76 76 76
29 Rostislav Tkachev 66 66 66
30 Artem Brazevich 62 62 62
31 Aleksandr Sevrukov 62 62 62
32 Daniil Makeev 62 62 62
33 Daniil Konorev 58 58 58
34 Aleksandr Goncharov 56 56 56
35 Sergey Romanov 54 54 54
36 Anton Ignatiev 52 52 52
37 Dmitry Pozdnyakov 50 50 50
38 Andrey Ignatiev 48 48 48
39 Ilya Kolesnikov 48 48 48
40 Ilya Ovramenko 46 46 46
41 Maksim Usikov 44 44 44
42 Sergey Romanov 33 33 33
43 Sergey Romanov 32 32 32

Deltävlingar i rankingen
  Turneringar som ingår i denna ranking
1 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 4 / Sutplacering
2 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 3 / Sutplacering
3 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 2 / Sutplacering
4 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 1 / Sutplacering
5 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 5 / Sutplacering
6 Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 6 / Sutplacering