Чемпионат среди юниоров и новичков «Наш Хоккей». Этап 4 - Квалификация - Tabulas

  Vārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S U N Z VA Punkti
1 Sergey Ivanov  
2 : 0
6 : 0
8 : 0
4 : 2
3 : 2
8 : 4
2 : 0
8 : 0
6 : 2
8 : 2
5 : 1
9 : 1
4 : 1
12 : 0
14 14 0 0 85 - 15 = 70 42
2 Denis Matveev
0 : 2
 
3 : 1
5 : 3
5 : 1
2 : 2
6 : 0
7 : 5
7 : 1
7 : 2
7 : 0
8 : 0
10 : 0
9 : 0
6 : 1
14 12 1 1 82 - 18 = 64 37
3 Andrey Chaplygin
0 : 6
1 : 3
 
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : 1
5 : 3
5 : 2
3 : 3
5 : 1
7 : 0
7 : 2
7 : 0
10 : 0
14 11 1 2 64 - 27 = 37 34
4 Dmitriy Nabasov
0 : 8
3 : 5
1 : 2
 
3 : 0
3 : 1
4 : 2
6 : 0
4 : 3
5 : 1
3 : 0
4 : 0
3 : 1
5 : 0
5 : 1
14 11 0 3 49 - 24 = 25 33
5 Rostislav Pereverzev
2 : 4
1 : 5
2 : 3
0 : 3
 
4 : 2
5 : 2
3 : 0
6 : 3
1 : 1
4 : 0
6 : 1
6 : 3
6 : 1
10 : 0
14 9 1 4 56 - 28 = 28 28
6 Gleb Moskvin
2 : 3
2 : 2
3 : 4
1 : 3
2 : 4
 
7 : 4
4 : 1
1 : 0
8 : 0
8 : 0
7 : 0
3 : 1
5 : 0
8 : 0
14 9 1 4 61 - 22 = 39 28
7 Sergey Chapligin
4 : 8
0 : 6
1 : 5
2 : 4
2 : 5
4 : 7
 
4 : 3
6 : 2
2 : 6
5 : 1
3 : 1
3 : 0
8 : 0
6 : 1
14 7 0 7 50 - 49 = 1 21
8 Yuriy Aseev
0 : 2
5 : 7
3 : 5
0 : 6
0 : 3
1 : 4
3 : 4
 
2 : 2
3 : 3
8 : 3
5 : 2
3 : 3
9 : 3
7 : 0
14 4 3 7 49 - 47 = 2 15
9 Andrey Aseev
0 : 8
1 : 7
2 : 5
3 : 4
3 : 6
0 : 1
2 : 6
2 : 2
 
1 : 1
2 : 1
3 : 2
5 : 2
3 : 1
4 : 4
14 4 3 7 31 - 50 = -19 15
10 Olga Likova
2 : 6
2 : 7
3 : 3
1 : 5
1 : 1
0 : 8
6 : 2
3 : 3
1 : 1
 
2 : 2
5 : 5
4 : 4
4 : 4
5 : 5
14 1 9 4 39 - 56 = -17 12
11 Sergey Naumenko
2 : 8
0 : 7
1 : 5
0 : 3
0 : 4
0 : 8
1 : 5
3 : 8
1 : 2
2 : 2
 
2 : 1
5 : 1
3 : 1
1 : 1
14 3 2 9 21 - 56 = -35 11
12 Darya Gladkova
1 : 5
0 : 8
0 : 7
0 : 4
1 : 6
0 : 7
1 : 3
2 : 5
2 : 3
5 : 5
1 : 2
 
3 : 2
2 : 2
10 : 0
14 2 2 10 28 - 59 = -31 8
13 Aleksandr Sevrukov
1 : 9
0 : 10
2 : 7
1 : 3
3 : 6
1 : 3
0 : 3
3 : 3
2 : 5
4 : 4
1 : 5
2 : 3
 
4 : 1
7 : 0
14 2 2 10 31 - 62 = -31 8
14 Lev Likov
1 : 4
0 : 9
0 : 7
0 : 5
1 : 6
0 : 5
0 : 8
3 : 9
1 : 3
4 : 4
1 : 3
2 : 2
1 : 4
 
3 : 2
14 1 2 11 17 - 71 = -54 5
15 Ilya Naumenko
0 : 12
1 : 6
0 : 10
1 : 5
0 : 10
0 : 8
1 : 6
0 : 7
4 : 4
5 : 5
1 : 1
0 : 10
0 : 7
2 : 3
  14 0 3 11 15 - 94 = -79 3