Владимирская Лига Настольного Хоккея (Vladimir League)

Reitings
  Vārds Владимирский турнир! Январский Кубок Владимира! Февральский Кубок Владимира! Мартовский Кубок Владимира! Июньский Кубок Владимира! Июльский Кубок Владимира! Августовский Кубок Владимира! Сентябрьский Кубок Владимира! Октябрьский Кубок Владимира! Summa Reitings
1 Roman Aganichev 30 32 36 40 18 18 26 34 234 234
2 Evgeniy Fedulov 26 26 32 28 20 22 30 20 204 204
3 Anton Mineyev 20 24 20 18 6 6 18 28 6 146 146
4 Olga Glazunova 32 36 26 38 132 132
5 Vladimir Orlov 34 34 34 20 122 122
6 Tratinko Oleg 6 22 16 24 12 8 20 108 108
7 Alexander Prokopov 30 30 30 16 106 106
8 German Dzhulaev 28 28 22 24 102 102
9 Panyov Nikita 24 2 24 16 22 88 88
10 Sergey Nekrasov 28 36 16 80 80
11 Alexander Galkin 40 38 78 78
12 Kralin Roman 22 14 12 14 14 76 76
13 Pavel Syzrantsev 8 16 18 22 8 72 72
14 Denis Shirokov 20 14 14 4 18 70 70
15 Yuriy Morozov 26 26 14 66 66
16 Evgrafov Aleksey 10 8 10 10 12 50 50
17 Alexandr Kosyrev 42 42 42
18 Anton Runenkov 38 38 38
19 Ratushnyi Nikita 18 20 38 38
20 Shabunina Anna 10 10 6 12 38 38
21 Vadim Matveev 32 32 32
22 Ilya Timofeev 32 32 32
23 Alexey Balitskiy 24 24 24
24 Ivan Khromov 12 12 24 24
25 Zhukova Liliya 4 2 2 4 8 4 24 24
26 Arseniy Stolyarov 22 22 22
27 Станислав Дмитриев 12 10 22 22
28 Andrey Kalinkin 20 20 20
29 Pavel Borisov 6 6 8 20 20
30 Tema Yagodkin 18 18 18
31 Semen Ivanov 18 18 18
32 Alexey Skrobanskiy 16 16 16
33 Klimov Dmitry 16 16 16
34 Алексей Блинов 16 16 16
35 Sergey Muratov 16 16 16
36 Soloviev Artem 14 14 14
37 Sergey Dunichkin 14 14 14
38 Andrey Stolyarov 14 14 14
39 Klimov Danila 12 12 12
40 Maksim Solovyov 12 12 12
41 Zakharov Yan 8 4 12 12
42 Zakharov Sevastyan 6 6 12 12
43 Veronika Zhukova 2 4 2 2 2 12 12
44 Pavel Orlov 10 10 10
45 Евгений Федотов 10 10 10
46 Alexey Kalinkin 10 10 10
47 Vladimir Kudryavcev 8 8 8
48 Zakhovaev Sergey 8 8 8
49 Vladimir Shiryaev 4 4 4
50 Pronkin Oleg 4 4 4
51 Madonov Alexandr 4 4 4
52 Smirnov Yury 2 2 2
53 Simran Nandik 2 2 2

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 Владимирский турнир! / Vietu sadalījums
2 Январский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
3 Февральский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
4 Мартовский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
5 Июньский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
6 Июльский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
7 Августовский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
8 Сентябрьский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums
9 Октябрьский Кубок Владимира! / Vietu sadalījums