Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018

Reitings
  Vārds Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #1 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #2 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #3 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #4 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #5 Summa Reitings
1 Dmitriy Lyapin 25 35 25 25 35 145 120
2 Alexey Skrobanskiy 35 25 35 14 109 109
3 Andrey Lebedev 18 18 35 25 96 96
4 Aleksey Bobushkin 18 12 18 18 66 66
5 Alisa Novikova 12 14 14 14 54 54
6 Slava Mitkin 10 10 12 12 44 44
7 Kononov Viktor 9 10 19 19
8 Dmitry Antipin 14 14 14
9 Denis Guselnikov 0 0 0 0

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #1 / Vietu sadalījums
2 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #2 / Vietu sadalījums
3 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #3 / Vietu sadalījums
4 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #4 / Vietu sadalījums
5 Чемпионат АЛНХ Зима-Весна 2018 #5 / Vietu sadalījums