Чемпионат АЛНХ Осень-Зима 2017

Reitings
  Vārds АЛНХ Осень-Зима 2017 #1 АЛНХ Осень-Зима 2017 #2 АЛНХ Осень-Зима 2017 #3 АЛНХ Осень-Зима 2017 #4 Summa Reitings
1 Dmitriy Lyapin 18 17 23 23 81 81
2 Alexey Skrobanskiy 17 17 18 21 73 73
3 Andrey Lebedev 18 15 22 55 55
4 Alisa Novikova 12 16 28 28
5 Slava Mitkin 4 2 8 9 23 23
6 Aleksey Bobushkin 9 12 21 21
7 Dmitry Antipin 9 10 19 19
8 Denis Stolypin 14 14 14
9 Kononov Viktor 9 9 9
10 Fedyaeff Alexey 1 1 1

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 АЛНХ Осень-Зима 2017 #1 / Vietu sadalījums
2 АЛНХ Осень-Зима 2017 #2 / Vietu sadalījums
3 АЛНХ Осень-Зима 2017 #3 / Vietu sadalījums
4 АЛНХ Осень-Зима 2017 #4 / Vietu sadalījums