XII Чемпионат Северо-Запада 2011-2012

Reitings
  Vārds XII Чемпионат Северо-Запада, 1 этап Summa Reitings
1 Andrey Voskoboynikov 42 42 42
2 Oleg Dmitrichenko 39 39 39
3 Maxim Borisov 37 37 37
4 Pavel Gorodnitskiy 36 36 36
5 Igor Masloboev 34 34 34
6 Oleg Ortinov 33 33 33
7 Kirill Storchak 31 31 31
8 German Fokin 30 30 30
9 Vasiliy Lyutorovich 28 28 28
10 Dmitry Belavin 27 27 27
11 Anton Legkov 25 25 25
12 Elena Nikitina 24 24 24
13 Alexander Okunev 22 22 22
14 Dmitry Malygin 21 21 21
15 Viktoria Gorodnitskaya 20 20 20
16 Vitaly Skorobogatov 19 19 19
17 Irina Belavina 17 17 17
18 Alexandr Danilov 16 16 16
19 Michail Nikitin 14 14 14
20 Evgeniy Pipchenko 13 13 13
21 Vasily Posrednikov 11 11 11
22 Anthony Mzilangve 10 10 10
23 Mikhail Shashkov 8 8 8
24 Dmitry Afonin 7 7 7
25 Michail Nekrylov 6 6 6
26 Kozlov Mikhail 5 5 5
27 Georgiy Levashov 4 4 4
28 Daniil Osipov 3 3 3
29 Ilya Ponomarev 2 2 2
30 Alex Gorin 1 1 1
31 Avetis Petikjan 1 1 1
32 Nikita Pavlov 1 1 1
33 Brusnitsin Alex 1 1 1
34 Kirill Galkov 1 1 1
35 Smirnov Nikolay 1 1 1
36 Lenya Zaitcev 1 1 1

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 XII Чемпионат Северо-Запада, 1 этап / Vietu sadalījums