Reitings
  Vārds I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 Summa Reitinga punkti
1 Igor Novikov 100 80 100 80 360 280
2 Evgen Novikov 80 100 90 90 360 280
3 Roman Novikov 72 90 80 67 309 242
4 Daniil Yurchenko 67 72 67 72 278 211
5 Yury Volik 67 72 63 202 202
6 Sergey Fiel 48 59 59 45 211 166
7 Poskonniy Sergey 45 55 51 151 151
8 Bratko Sergey 63 63 126 126
9 Alexandr Dyomin 59 48 107 107
10 Yakovenko Maks 51 51 102 102
11 Egor Stepanov 100 100 100
12 no no 55 42 97 97
13 Leonid Volik 90 90 90
14 Mironenko Roman 63 63 63
15 Igor Novikov 59 59 59
16 Spitskii Valery 55 55 55
17 Nesterenko Valdemar 42 42 42
18 Samvel Oganesyan 39 39 39

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
2 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
3 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
4 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 / Vietu sadalījums