Открытый чемпионат Кубани 2017/18

Reitings
  Vārds I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 VII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 VIII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 Summa Reitings
1 Igor Novikov 100 80 100 80 90 100 90 80 720 560
2 Evgen Novikov 80 100 90 90 100 63 100 72 695 560
3 Roman Novikov 72 90 80 67 63 90 72 67 601 471
4 Yury Volik 67 72 63 67 67 80 90 506 443
5 Leonid Volik 90 72 72 63 100 397 397
6 Daniil Yurchenko 67 72 67 72 80 358 358
7 Bratko Sergey 63 63 80 67 63 336 336
8 Sergey Fiel 48 59 59 45 51 55 55 372 327
9 no no 55 42 48 59 51 255 255
10 Mironenko Roman 63 55 59 177 177
11 Poskonniy Sergey 45 55 51 151 151
12 Alexandr Dyomin 59 48 107 107
13 Yakovenko Maks 51 51 102 102
14 Egor Stepanov 100 100 100
15 Igor Novikov 59 59 59
16 Vladimir Krivolapov 59 59 59
17 Spitskii Valery 55 55 55
18 Nesterenko Valdemar 42 42 42
19 Samvel Oganesyan 39 39 39

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
2 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
3 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
4 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017 / Vietu sadalījums
5 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
6 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
7 VII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums
8 VIII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Vietu sadalījums