VI чемпионат МЛНХ

Reitings
  Vārds VI Чемпионат МЛНХ. Этап 1 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 2 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 3 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 4 (воскресенье) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 5 (воскресенье) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 6 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 7 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 8 (воскресенье) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 9 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 10 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 11 (четверг) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 12 (воскресенье) VI Чемпионат МЛНХ. Этап 13 (четверг) Summa Reitings
1 Alexey Titov 447 471 455 389 457 445 344 398 426 408 4240 3507
2 Dmitriy Petrov 290 350 373 353 365 423 387 466 368 445 3820 3180
3 Alexander Galkin 325 336 339 401 306 368 339 297 356 3067 2770
4 Jevgeny Tsupko 254 291 409 247 314 286 313 291 319 226 331 3281 2554
5 Veniamin Gerasimov 446 497 0 533 497 490 2463 2463
6 Andrey Ponomarev 218 220 307 155 290 324 266 274 323 270 313 310 3270 2411
7 Aleksandr Tarakanov 388 376 137 259 339 194 153 263 225 2334 2197
8 Alexandr Zaytsev 401 439 283 345 387 1855 1855
9 Yuriy Prostakov 307 296 408 421 371 1803 1803
10 Kirill Rudnev 177 334 310 200 304 1325 1325
11 Alexey Krinov 232 75 257 157 153 154 137 160 1325 1325
12 Evgenii Solovev 176 144 224 209 305 259 1317 1317
13 Alexey Zaharov 356 409 495 1260 1260
14 Alexey Baranov 363 307 185 171 191 1217 1217
15 Yaroslav Mikryukov 341 255 290 229 1115 1115
16 Vladimir Orlov 92 110 66 46 98 67 116 68 81 118 183 44 158 1247 956
17 Vyacheslav Kelin 325 296 335 956 956
18 Konstantin Avdeev 275 180 188 284 927 927
19 Yuriy Verbitskiy 284 79 241 236 70 910 910
20 Sergey Nekrasov 52 29 59 102 76 228 123 28 117 125 939 882
21 Arseniy Stolyarov 375 381 756 756
22 Ryzhov Roman 133 0 271 227 631 631
23 Alexey Gavrilov 46 156 103 97 10 84 496 496
24 Kurochkin Maksim 36 89 43 102 71 28 104 473 473
25 Aleksandr Yakovenko 274 191 465 465
26 Vladimir Goncharov 409 409 409
27 Alexander Kaminski 112 133 96 341 341
28 Petr Mozhaev 320 320 320
29 Denis Nekrasov 121 177 298 298
30 Maria Miloradova 293 293 293
31 Andrey Stolyarov 200 55 255 255
32 Anton Urakaev 146 5 97 248 248
33 Mikhail Krinov 224 224 224
34 Sergey Pugachev 62 71 30 18 42 223 223
35 Alexander Prokopov 75 48 71 194 194
36 Denis Guselnikov 138 138 138
37 Alexey Skrobanskiy 122 122 122
38 Timur Khamiev 115 115 115
39 Aleksey Molodenkov 11 26 49 1 11 98 98
40 Dmitriy Nazarov 84 84 84
41 Sergey Davydkin 75 75 75
42 Yuriy Popov 32 34 66 66
43 Alexey Balitskiy 10 48 58 58
44 Nikolay Malitsky 47 47 47
45 valeriy ignatyev 23 13 3 39 39
46 Skritskiy Pavel 29 29 29
47 Matsnev Maxim 1 13 1 1 1 1 1 19 19
48 Andrey Babintsev 19 19 19
49 Berezin Dmitry 17 17 17
50 Melnichenko Ivan 17 17 17
51 Ugolnikov Oleg 15 15 15
52 Aleksandr Dvinyaninov 2 2 2 1 1 8 8
53 Andrey Voytovich 1 3 4 4
54 Bukolov Oleg 2 1 3 3
55 Ivanov Yury 3 3 3
56 Yaitskiy Nikolay 1 1 1

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 1 (четверг) / Vietu sadalījums
2 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 2 (четверг) / Vietu sadalījums
3 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 3 (четверг) / Vietu sadalījums
4 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 4 (воскресенье) / Vietu sadalījums
5 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 5 (воскресенье) / Vietu sadalījums
6 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 6 (четверг) / Vietu sadalījums
7 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 7 (четверг) / Vietu sadalījums
8 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 8 (воскресенье) / Vietu sadalījums
9 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 9 (четверг) / Vietu sadalījums
10 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 10 (четверг) / Vietu sadalījums
11 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 11 (четверг) / Vietu sadalījums
12 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 12 (воскресенье) / Vietu sadalījums
13 VI Чемпионат МЛНХ. Этап 13 (четверг) / Vietu sadalījums