Reitings
  Vārds Чемпионат Архангельской области. 2017 год #1 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #2 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #3 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #4 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #5 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #6 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #7 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #8 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #9 Summa Reitinga punkti
1 Denis Guselnikov 55 65 65 55 65 55 65 65 490 435
2 Vladimir Potapov 65 65 55 45 65 33 65 55 55 503 425
3 Alexey Skrobanskiy 55 45 55 33 55 33 45 321 321
4 Andrey Lebedev 40 32 40 45 40 40 32 33 302 270
5 potapov alexandr 45 33 40 30 32 45 40 26 291 265
6 Dmitriy Lyapin 30 32 33 33 40 45 32 45 32 322 260
7 Dmitry Antipin 33 31 31 30 31 33 40 229 229
8 Alisa Novikova 26 30 26 31 31 30 30 31 235 209
9 Slava Mitkin 21 20 25 26 30 26 31 21 200 180
10 Alexey Yushin 31 30 21 32 32 146 146
11 Vitaliy Chernyshev 25 45 26 21 117 117
12 Denis Stolypin 40 25 30 95 95
13 Алексей Бобушкин 26 31 25 82 82
14 Vlad Repin 21 25 46 46
15 Daniil Volyhin 20 25 45 45
16 Michail Korznikov 32 32 32
17 Kuznetsov Alexey 20 20 20
18 Dmitry Kratirov 20 20 20
19 Андрей Корзников 19 19 19
20 Kononov Viktor 19 19 19

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #1 / Vietu sadalījums
2 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #2 / Vietu sadalījums
3 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #3 / Vietu sadalījums
4 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #4 / Vietu sadalījums
5 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #5 / Vietu sadalījums
6 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #6 / Vietu sadalījums
7 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #7 / Vietu sadalījums
8 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #8 / Vietu sadalījums
9 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #9 / Итоговое положение