Чемпионат Архангельской области - 2017

Reitings
  Vārds Чемпионат Архангельской области. 2017 год #1 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #2 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #3 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #4 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #5 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #6 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #7 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #8 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #9 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #10 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #11 Summa Reitings
1 Denis Guselnikov 55 65 65 55 65 55 65 65 65 555 445
2 Vladimir Potapov 65 65 55 45 65 33 65 55 55 65 568 435
3 Alexey Skrobanskiy 55 45 55 33 55 33 45 45 32 398 333
4 Andrey Lebedev 40 32 40 45 40 40 32 33 40 55 397 300
5 Dmitriy Lyapin 30 32 33 33 40 45 32 45 32 55 45 422 296
6 potapov alexandr 45 33 40 30 32 45 40 26 31 322 266
7 Dmitry Antipin 33 31 31 30 31 33 40 26 40 295 239
8 Alisa Novikova 26 30 26 31 31 30 30 31 33 30 298 216
9 Slava Mitkin 21 20 25 26 30 26 31 21 30 31 261 199
10 Alexey Yushin 31 30 21 32 32 146 146
11 Denis Stolypin 40 25 30 32 127 127
12 Vitaliy Chernyshev 25 45 26 21 117 117
13 Aleksey Bobushkin 26 31 25 33 115 115
14 Vlad Repin 21 25 46 46
15 Daniil Volyhin 20 25 45 45
16 Michail Korznikov 32 32 32
17 Kuznetsov Alexey 20 20 20
18 Dmitry Kratirov 20 20 20
19 Андрей Корзников 19 19 19
20 Kononov Viktor 19 19 19

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #1 / Vietu sadalījums
2 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #2 / Vietu sadalījums
3 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #3 / Vietu sadalījums
4 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #4 / Vietu sadalījums
5 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #5 / Vietu sadalījums
6 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #6 / Vietu sadalījums
7 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #7 / Vietu sadalījums
8 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #8 / Vietu sadalījums
9 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #9 / Итоговое положение
10 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #10 / Vietu sadalījums
11 Чемпионат Архангельской области. 2017 год #11 / Vietu sadalījums