Открытый чемпионата Кубани 2015/16

Reitings
  Vārds I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 VII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 VIII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 IX этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 Summa Reitings
1 Igor Novikov 100 100 100 100 80 67 100 100 67 814 600
2 Roman Novikov 90 51 90 90 90 90 67 80 63 711 530
3 Bratko Sergey 80 80 63 67 100 59 80 63 90 682 497
4 Yury Volik 67 80 55 67 100 55 90 80 594 484
5 Daniil Yurchenko 72 90 72 80 63 72 72 521 458
6 Leonid Volik 51 59 45 51 63 90 67 51 477 381
7 Evgen Novikov 48 45 55 51 48 55 48 45 100 495 357
8 Ryurik Gutiev 72 72 72 55 59 330 330
9 no no 55 36 67 63 59 27 42 27 33 409 322
10 Ahidzhakov Aslan 39 33 48 48 55 39 33 42 39 376 271
11 Andrey Titov 59 55 72 80 266 266
12 Sergey Fiel 33 39 51 42 39 48 39 39 42 372 261
13 Igor Novikov 63 72 51 48 234 234
14 Spitskii Valery 48 63 59 59 229 229
15 German Dzhulaev 45 30 59 42 25 27 228 228
16 Semenihin Andrey 42 45 33 45 36 201 201
17 Poskonniy Sergey 63 42 39 36 180 180
18 Ivan Veremeenko 42 36 25 36 139 139
19 Demchenko Ivan 67 51 118 118
20 Volik Mikhail 19 36 30 30 115 115
21 Lanita Gutieva 59 45 104 104
22 Vladimir Novikov 48 55 103 103
23 Aleksandr Serduykov 30 23 23 76 76
24 Naminov Pobert 45 30 75 75
25 Максим Рупышев 33 33 66 66
26 Dmitryi Kochergin 36 17 53 53
27 Arutyunov Vladimir 33 19 52 52
28 Elina Yurchenko 51 51 51
29 Dmitry Gundarev 45 45 45
30 Alexandr Gorlin 42 42 42
31 Lidija Kozak 39 39 39
32 Isaev Maxim 36 36 36
33 Egor Zhukov 36 36 36
34 Pavel Kiselew 33 33 33
35 Aleksey Orlov 30 30 30
36 Tatiana Orlova 30 30 30
37 Fomin Vladislav 30 30 30
38 Заури Чкадуа 27 27 27
39 Kirill Babak 25 25 25
40 Svetlana Filippova 25 25 25
41 Anastasia Kiseljova 23 23 23
42 Ivan Tsygikalo 23 23 23
43 Vasily Denisenko 21 21 21
44 Алексей Фарафонтов 21 21 21
45 Nikolaj Salnikov 21 21 21
46 Роберт Гвазава 19 19 19
47 Андрей Добродоменко 17 17 17
48 Радомир Гутиев 15 15 15
49 Zhirov Vasiliy 15 15 15
50 Софья Костерина 13 13 13
51 Ustimenko Vjacheslav 13 13 13
52 Александр Прокопец 11 11 11
53 Сергей Молчанов 9 9 9

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
2 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
3 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
4 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
5 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
6 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
7 VII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
8 VIII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums
9 IX этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 / Vietu sadalījums