Открытый чемпионата Кубани 2014/15

Reitings
  Vārds I этап Открытого чемпионата Кубани сезона 2014/15 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 VII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 VIII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 Summa Reitings
1 Igor Novikov 80 100 100 100 100 100 100 100 780 600
2 Bratko Sergey 90 72 63 80 80 90 90 72 637 502
3 Igor Novikov 100 67 90 59 80 72 90 558 499
4 Yury Volik 67 80 80 63 90 63 63 55 561 443
5 Daniil Yurchenko 59 90 67 90 55 67 59 63 550 436
6 Spitskii Valery 55 72 42 72 55 296 296
7 Leonid Volik 55 51 51 48 27 59 291 291
8 Demchenko Ivan 59 72 67 80 278 278
9 Ahidzhakov Aslan 42 51 39 36 48 51 30 45 342 276
10 Andrey Titov 48 59 55 51 13 36 262 262
11 no no 48 45 45 27 45 30 25 27 292 240
12 Alexandr Gorlin 25 33 39 39 39 48 42 265 240
13 Roman Novikov 23 25 33 30 30 59 45 39 284 236
14 Ryurik Gutiev 63 55 67 51 236 236
15 Tatiana Orlova 36 23 42 19 33 33 51 237 218
16 Sergey Fiel 33 42 30 33 19 45 21 25 248 208
17 German Dzhulaev 27 36 42 23 36 23 33 220 197
18 Lanita Gutieva 39 59 48 146 146
19 Vladimir Novikov 63 80 143 143
20 Lidija Kozak 21 21 17 36 25 19 19 158 141
21 Kuzmin Mikhail 72 63 135 135
22 Evgen Novikov 27 39 67 133 133
23 Semenihin Andrey 36 45 27 23 131 131
24 Mironenko Roman 55 67 122 122
25 Yakovenko Maks 27 36 30 93 93
26 Isaev Maxim 27 42 13 82 82
27 Burkov Andrey 48 25 73 73
28 Denis Chernjavsky 72 72 72
29 Ivan Veremeenko 21 33 54 54
30 Poskonniy Sergey 51 51 51
31 Kondakov Nikita 48 48 48
32 Elina Yurchenko 30 15 45 45
33 Alexey Orlov 45 45 45
34 Ragulin Valeriy 23 21 44 44
35 gadji yakubov 42 42 42
36 Fedorchenko Andrey 39 39 39
37 Sheglov Stanislav 13 21 34 34
38 Vasily Denisenko 17 17 34 34
39 Svetlana Filippova 17 17 34 34
40 Naminov Pobert 19 11 30 30
41 Pavel Kiselew 30 30 30
42 Starosvetskaya Inessa 25 25 25
43 Katkov Artem 23 23 23
44 Kosik Nikita 21 21 21
45 Demuria Alexandr 11 9 20 20
46 Anastasia Kiseljova 19 19 19
47 Юрий Баранов 15 15 15
48 Zhirov Vasiliy 15 15 15
49 Arutyunov Vladimir 15 15 15
50 Александр Сердюков 15 15 15
51 Rudenko Aleksandr 11 11 11
52 Kotov Daniil 9 9 9
53 Vyatchenin Denis 9 9 9
54 Дарья Рыбушкина 7 7 7
55 Александр Кузнецов 7 7 7

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 VIII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
2 VII этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
3 VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
4 V этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
5 IV этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
6 III этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
7 II этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums
8 I этап Открытого чемпионата Кубани сезона 2014/15 / Vietu sadalījums