Toros Nesting Box - Круг - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Alexey Baranov 10 4 5 1 38 - 28 = 10 13
2 Sergey Nekrasov 10 4 4 2 40 - 42 = -2 12
3 Arseniy Stolyarov 10 5 2 3 61 - 53 = 8 12
4 Andrey Ponomarev 10 3 3 4 39 - 37 = 2 9
5 Vladimir Orlov 10 2 5 3 31 - 38 = -7 9
6 Alexander Galkin 10 2 1 7 26 - 37 = -11 5