Межрегиональный Чемпионат Золотое Кольцо России

Rating
  Name Золотое Кольцо России. Иваново - 1 этап Sum Rating
1 Roman Aganichev 16 16 16
2 Ivan Shemjakov 15 15 15
3 Alexander Prokopov 14 14 14
4 Yuriy Morozov 13 13 13
5 Panyov Nikita 12 12 12
6 German Dzhulaev 11 11 11
7 Novikov Anton 10 10 10
8 Andrey Kasatkin 9 9 9
9 Anton Mineyev 8 8 8
10 Ivan Khromov 7 7 7
11 Rybakov Maxim 6 6 6
12 Shatilov Vitaliy 5 5 5
13 Zakhovaev Sergey 4 4 4
14 Zakhovaev Pavel 3 3 3
15 Shmelev Evgenij 2 2 2
16 Boltayevskaya Ekaterina 1 1 1

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 Золотое Кольцо России. Иваново - 1 этап / Межрегиональный Чемпионат Золотое Кольцо России