Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)

Rating
  Name ЛНХИО 2018-2019. 1 этап ЛНХИО 2018-2019. 2 этап ЛНХИО 2018-2019. 3 этап ЛНХИО 2018-2019. 4 этап ЛНХИО 2018-2019. 5 этап. Кубок Мастер-Кластер! ЛНХИО 2018-2019. 6 этап ЛНХИО 2018-2019. 7 этап Sum Rating
1 Roman Aganichev 8 6 6 9 9 7 4 49 49
2 Ilya Timofeev 5 5 8 6 5 29 29
3 Panyov Nikita 4 4 6 8 3 2 27 27
4 Andrey Kasatkin 6 2 2 5 5 1 1 22 22
5 Zakhovaev Pavel 5 1 2 4 2 14 14
6 Tratinko Oleg 7 6 13 13
7 Pleshkov Semyon 7 3 10 10
8 Rybakov Maxim 3 1 3 7 7
9 German Dzhulaev 7 7 7
10 Vadim Matveev 7 7 7
11 Nechayev Vladimir 1 0 4 5 5
12 Semen Ivanov 5 5 5
13 Bykov Andrey 2 3 5 5
14 Olga Glazunova 4 4 4
15 Zakhovaev Sergey 4 4 4
16 Shabunina Anna 0 3 3 3
17 Novikov Anton 3 0 3 3
18 Shmelev Evgenij 2 2 2
19 Golubev Aleksandr 1 0 1 1
20 Fomin Dmitry 1 1 1
21 Alexeyev Igor 0 0 0
22 Levada Alexey 0 0 0
23 Anton Kocharov 0 0 0

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 ЛНХИО 2018-2019. 1 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
2 ЛНХИО 2018-2019. 2 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
3 ЛНХИО 2018-2019. 3 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
4 ЛНХИО 2018-2019. 4 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
5 ЛНХИО 2018-2019. 5 этап. Кубок Мастер-Кластер! / Final standings
6 ЛНХИО 2018-2019. 6 этап / Final standings
7 ЛНХИО 2018-2019. 7 этап / Final standings