Владимирская Лига Настольного Хоккея (Vladimir League)

Rating
  Name Владимирский турнир! Январский Кубок Владимира! Февральский Кубок Владимира! Мартовский Кубок Владимира! Июньский Кубок Владимира! Июльский Кубок Владимира! Августовский Кубок Владимира! Сентябрьский Кубок Владимира! Октябрьский Кубок Владимира! Золотое Кольцо России. Владимир - 2 этап Sum Rating
1 Roman Aganichev 30 32 36 40 18 18 26 34 30 264 264
2 Evgeniy Fedulov 26 26 32 28 20 22 30 20 24 228 228
3 Anton Mineyev 20 24 20 18 6 6 18 28 6 10 156 156
4 Vladimir Orlov 34 34 34 20 26 148 148
5 Olga Glazunova 32 36 26 38 132 132
6 Alexander Prokopov 30 30 30 16 20 126 126
7 Tratinko Oleg 6 22 16 24 12 8 20 14 122 122
8 German Dzhulaev 28 28 22 24 18 120 120
9 Panyov Nikita 24 2 24 16 22 88 88
10 Sergey Nekrasov 28 36 16 80 80
11 Alexander Galkin 40 38 78 78
12 Kralin Roman 22 14 12 14 14 76 76
13 Pavel Syzrantsev 8 16 18 22 8 72 72
14 Denis Shirokov 20 14 14 4 18 70 70
15 Yuriy Morozov 26 26 14 66 66
16 Evgrafov Aleksey 10 8 10 10 12 16 66 66
17 Alexandr Kosyrev 42 42 42
18 Anton Runenkov 38 38 38
19 Ratushnyi Nikita 18 20 38 38
20 Shabunina Anna 10 10 6 12 38 38
21 Ivan Shemjakov 36 36 36
22 Ivan Khromov 12 12 12 36 36
23 Victor Poberezhny 34 34 34
24 Ilya Timofeev 32 32 32
25 Egor Stepanov 32 32 32
26 Vadim Matveev 32 32 32
27 Konstantin Avdeev 28 28 28
28 Zhukova Liliya 4 2 2 4 8 4 4 28 28
29 Alexey Balitskiy 24 24 24
30 Станислав Дмитриев 12 10 2 24 24
31 Arseniy Stolyarov 22 22 22
32 Gennadiy Shurupov 22 22 22
33 Andrey Kalinkin 20 20 20
34 Pavel Borisov 6 6 8 20 20
35 Semen Ivanov 18 18 18
36 Tema Yagodkin 18 18 18
37 Veronika Zhukova 2 4 2 2 2 6 18 18
38 Алексей Блинов 16 16 16
39 Sergey Muratov 16 16 16
40 Klimov Dmitry 16 16 16
41 Alexey Skrobanskiy 16 16 16
42 Soloviev Artem 14 14 14
43 Andrey Stolyarov 14 14 14
44 Sergey Dunichkin 14 14 14
45 Maksim Solovyov 12 12 12
46 Klimov Danila 12 12 12
47 Zakharov Yan 8 4 12 12
48 Zakharov Sevastyan 6 6 12 12
49 Alexey Kalinkin 10 10 10
50 Евгений Федотов 10 10 10
51 Pavel Orlov 10 10 10
52 Vladimir Kudryavcev 8 8 8
53 Novikov Anton 8 8 8
54 Zakhovaev Sergey 8 8 8
55 Madonov Alexandr 4 4 4
56 Vladimir Shiryaev 4 4 4
57 Pronkin Oleg 4 4 4
58 Smirnov Yury 2 2 2
59 Simran Nandik 2 2 2

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 Владимирский турнир! / Final standings
2 Январский Кубок Владимира! / Final standings
3 Февральский Кубок Владимира! / Final standings
4 Мартовский Кубок Владимира! / Final standings
5 Июньский Кубок Владимира! / Final standings
6 Июльский Кубок Владимира! / Final standings
7 Августовский Кубок Владимира! / Final standings
8 Сентябрьский Кубок Владимира! / Final standings
9 Октябрьский Кубок Владимира! / Final standings
10 Золотое Кольцо России. Владимир - 2 этап / Final standings