Rating
  Name 1й этап Открытого Чемпионата Уссурийска (сезон 2017-2018) 2й этап Открытого Чемпионата Уссурийска (сезон 2017-2018) Sum Rating
1 Berdnik Alexey 50 42 92 92
2 Shauro Vitaliy 35 46 81 81
3 Pikayev Anatoly 42 35 77 77
4 Gritsenko Platon 46 26 72 72
5 Kornilov Semen 38 24 62 62
6 Syshchikov Makar 26 32 58 58
7 Borets Artur 50 50 50
8 Borets Yevgeniy 38 38 38
9 Loskutov Nikita 32 32 32
10 Skazin Nikita 29 29 29
11 Gritsenko Roman 29 29 29
12 Sergienko Igor 24 24 24
13 Bolotov Bair 22 22 22
14 Ri Aleksandr 22 22 22
15 Popov Alexey 20 20 20
16 Yeliseyev Yevgeniy 20 20 20
17 Karpova Alena 18 18 18
18 Patrakov Petr 16 16 16
19 Patrakov Mikhail 14 14 14
20 Patrakov Ivan 12 12 12
21 Bal'zhiyev Chingiz 10 10 10
22 Drozdov Andrei 9 9 9
23 Zhalsanov Dashi-Tsyren 8 8 8

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 1й этап Открытого Чемпионата Уссурийска (сезон 2017-2018) / 1й этап Открытого Чемпионата Уссурийска (сезон 2017-2018)
2 2й этап Открытого Чемпионата Уссурийска (сезон 2017-2018) / 2й этап Открытого Чемпионата Уссурийска (сезон 2017-2018)