Rating
  Name VII Чемпионат МЛНХ. Этап 1 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 2 (Кубок Кринова) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 3 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 4 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 5 (среда) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 6 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 7 (четверг) VII Чемпионат МЛНХ. Этап 9 (четверг) Sum Rating
1 Alexey Titov 432 402 407 342 370 397 2350 2350
2 Alexey Baranov 335 245 220 306 352 334 318 2110 1890
3 Aleksandr Tarakanov 285 306 282 116 145 299 203 263 1899 1638
4 Andrey Ponomarev 239 320 152 287 219 267 305 199 1988 1637
5 Evgenii Solovev 205 324 306 284 230 1349 1349
6 Jevgeny Tsupko 335 357 324 316 1332 1332
7 Alexander Galkin 408 367 348 1123 1123
8 Yuriy Verbitskiy 170 225 235 169 289 1088 1088
9 Veniamin Gerasimov 472 468 940 940
10 Vladimir Orlov 140 80 185 68 127 67 175 842 775
11 Sergey Nekrasov 50 1 149 106 204 141 120 771 770
12 Yuriy Prostakov 364 345 709 709
13 Alexey Krinov 190 171 238 599 599
14 Konstantin Avdeev 283 144 427 427
15 Roman Bykov 139 275 414 414
16 Dmitriy Petrov 388 388 388
17 Alexandr Zaytsev 361 361 361
18 Vyacheslav Kelin 353 353 353
19 Petr Mozhaev 74 264 338 338
20 Vladimir Smolev 181 150 331 331
21 Yury Volik 314 314 314
22 Sergey Pugachev 119 37 34 36 1 55 282 282
23 Maksim Avgustov 262 262 262
24 Aleksey Molodenkov 49 69 139 257 257
25 Anton Urakaev 0 104 129 233 233
26 Alexander Prokopov 22 74 102 29 227 227
27 Alexey Gavrilov 84 112 196 196
28 Robert Shaekhov 103 81 184 184
29 Aleksey Gavrilov 8 147 155 155
30 Mikhail Krinov 135 135 135
31 Kurochkin Maksim 90 10 100 100
32 Yuriy Mazhorin 96 96 96
33 Alexey Skrobanskiy 46 46 46
34 Grumondz Ivan 29 29 29
35 valeriy ignatyev 12 12 24 24
36 Dmitriy Chepinskiy 4 4 4
37 Aleksandr Dvinyaninov 1 1 1 3 3
38 Melnichenko Ivan 1 1 1
39 Polivackin Yaroslav 1 1 1
40 Shinaeva Natalya 1 1 1

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 1 (четверг) / Final standings
2 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 2 (Кубок Кринова) / Final standings
3 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 3 (четверг) / Final standings
4 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 4 (четверг) / Final standings
5 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 5 (среда) / Final standings
6 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 6 (четверг) / Final standings
7 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 7 (четверг) / Final standings
8 VII Чемпионат МЛНХ. Этап 9 (четверг) / Final standings