Rating
  Name I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 Sum Rating
1 Igor Novikov 100 100 100
2 Leonid Volik 90 90 90
3 Evgen Novikov 80 80 80
4 Roman Novikov 72 72 72
5 Daniil Yurchenko 67 67 67
6 Bratko Sergey 63 63 63
7 Alexandr Dyomin 59 59 59
8 no no 55 55 55
9 Yakovenko Maks 51 51 51
10 Sergey Fiel 48 48 48
11 Poskonniy Sergey 45 45 45
12 Nesterenko Valdemar 42 42 42

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 I этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2017/18 / Final standings