X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода

Rating
  Name X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 1 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 2 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 3 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 4 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 5 Sum Rating
1 Alexey Korotkiy 50 50 43 43 50 236 193
2 Sergey Shikerin 38 43 50 50 43 224 186
3 Roman Aganichev 43 38 38 38 157 157
4 Semen Ivanov 34 31 34 34 31 164 133
5 Yuriy Morozov 31 27 23 25 29 135 112
6 Olga Glazunova 29 25 29 27 27 137 112
7 Pavel Syzrancev 21 29 23 34 107 107
8 Panyov Nikita 27 23 25 20 95 95
9 Вадим Фишман 25 22 19 22 88 88
10 Kirichenko Evgeny 22 34 31 87 87
11 Yuri Akimov 18 16 21 29 84 84
12 Sergey Maslov 18 16 13 19 66 66
13 Igor Ivanov 12 21 12 20 65 65
14 Vladimir Kudryavcev 11 17 14 15 18 75 64
15 Kemenov Mikhail 19 16 25 60 60
16 Alexey Soloviev 19 17 23 59 59
17 Evgeniy Prouss 20 21 41 41
18 Ivan Shemjakov 38 38 38
19 Alexey Kalinkin 15 20 35 35
20 Dunichkin Dzonyy 14 19 33 33
21 Vladimir Orlov 31 31 31
22 Eugene Knyazev 14 17 31 31
23 Andrey Kalinkin 16 15 31 31
24 Elnara Abasova 27 27 27
25 Taisia Ankudimova 23 23 23
26 Trifonov Daniil 22 22 22
27 Kirill Chausov 22 22 22
28 Ivan Rubtsov 21 21 21
29 Anton Mineyev 20 20 20
30 Артем Кормщиков 18 18 18
31 Eldar Usmanov 18 18 18
32 Nikolay Tsarev 17 17 17
33 Larin Maksim 17 17 17
34 Bykov Andrey 15 15 15
35 Ольга Короткая 13 13 13
36 Sergey Kiselev 11 11 11
37 Татьяна Короткая 10 10 10

Stages of the rating
  Tournaments included into the rating
1 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 2 / Final standings
2 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 1 / Final standings
3 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 3 / Final standings
4 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 4 / Final standings
5 X Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода Этап 5 / Final standings