Открытый чемпионат Казани 2018/2019

Wertungspunkte
  Vorname I этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 II этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 III этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 IV этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 V этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 Summe Wertungspunkte
1 Emil Mumdzhi 50 50 50 50 50 250 250
2 Pavel Shakirov 39 34 46 34 42 195 195
3 Alexander Enyushin 46 42 39 32 34 193 193
4 Konstantin Barabash 36 30 34 46 46 192 192
5 Ramil Galiev 30 32 42 39 32 175 175
6 Kapitolina Semagina 26 26 36 42 36 166 166
7 Sergey Semagin 34 39 25 36 30 164 164
8 Timur Khamiev 42 25 30 28 39 164 164
9 Almaz Soltanov 25 36 32 30 26 149 149
10 Galeev Fanil 24 24 28 22 24 122 122
11 Ismagil Iksanov 22 22 26 26 25 121 121
12 Artem Smirnov 20 23 23 25 28 119 119
13 Dinar Fakhrutdinov 32 28 24 23 107 107
14 Konstantin Gorshkov 21 20 19 22 82 82
15 Yarullin Lenar 12 18 16 12 18 76 76
16 Dmitry Melnikov 17 11 21 10 17 76 76
17 Khaliullin Ruslan 21 13 19 14 8 75 75
18 Haydar Mirov 28 46 0 74 74
19 Glibyanskii Viktor 11 12 18 16 16 73 73
20 Adahamzhon Payziev 9 10 13 15 21 68 68
21 Platonova Alisa 8 11 21 20 60 60
22 Shaehov Islam 17 22 0 19 58 58
23 Melnikov Nikolay 13 16 13 15 57 57
24 Grachev Nikita 18 17 20 55 55
25 Korshunov Timofey 10 15 10 7 13 55 55
26 Samat Sadreev 23 19 9 51 51
27 Vadim Kuznetsov 7 15 11 14 47 47
28 Sergey Marochkin 20 24 44 44
29 Vakkasov Kirill 5 8 17 12 42 42
30 Данил Федотов 14 9 14 37 37
31 Plaschova Sofia 3 2 6 9 10 30 30
32 Ismagilov Bulat 4 9 11 24 24
33 Safiullina Sofya 1 5 18 24 24
34 Berdnik Alexey 23 23 23
35 Zaburdaev Rostislav 5 1 7 8 21 21
36 Mukhametshin Andrey 19 19 19
37 Payziev Alik 16 16 16
38 Nazmutdinov Bilal 2 1 5 7 15 15
39 Tarasov Viktor 15 15 15
40 Borisov Alexey 14 14 14
41 Павел Колбасин 12 2 14 14
42 Артём Федотов 7 6 13 13
43 Nigamatullin Adel 8 8 8
44 Artemiev Artur 6 6 6
45 Iskhakov Kamil 6 6 6
46 Евгений Васильев 1 4 5 5
47 Taziev Anvar 4 4 4
48 Renat Giziatov 3 3 3
49 Иван Борисов 3 3 3
50 Kosov Ivan 1 1 2 2
51 Konev Artem 1 1 2 2
52 Iskhakova Dina 1 1 1
53 Александра Кулагина 1 1 1
54 Егор Матюшин 1 1 1
55 Agafonov Ilya 1 1 1
56 Iskhakova Anita 1 1 1
57 Zainullin Ilyas 0 0 0
58 Nizamov Ilyas 0 0 0

Этапы рейтинга
  Turniere in der Bewertung enthalten
1 I этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung
2 II этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung
3 III этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung
4 IV этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung
5 V этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung