Открытый чемпионат Казани 2018/2019

Wertungspunkte
  Vorname I этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 II этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 III этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 Summe Wertungspunkte
1 Emil Mumdzhi 50 50 50 150 150
2 Alexander Enyushin 46 42 39 127 127
3 Pavel Shakirov 39 34 46 119 119
4 Galiev Ramil 30 32 42 104 104
5 Konstantin Barabash 36 30 34 100 100
6 Sergey Semagin 34 39 25 98 98
7 Timur Khamiev 42 25 30 97 97
8 Almaz Soltanov 25 36 32 93 93
9 Kapitolina Semagina 26 26 36 88 88
10 Dinar Fakhrutdinov 32 28 24 84 84
11 Galeev Fanil 24 24 28 76 76
12 Haydar Mirov 28 46 0 74 74
13 Iksanov Ismagil 22 22 26 70 70
14 Artem Smirnov 20 23 23 66 66
15 Khaliullin Ruslan 21 13 19 53 53
16 Melnikov Dmitry 17 11 21 49 49
17 Yarullin Lenar 12 18 16 46 46
18 Samat Sadreev 23 19 42 42
19 Glibyanskii Viktor 11 12 18 41 41
20 Konstantin Gorshkov 21 20 41 41
21 Shaehov Islam 17 22 39 39
22 Данил Федотов 14 9 14 37 37
23 Korshunov Timofey 10 15 10 35 35
24 Grachev Nikita 18 17 35 35
25 Adahamzhon Payziev 9 10 13 32 32
26 Melnikov Nikolay 13 16 29 29
27 Vadim Kuznetsov 7 15 22 22
28 Sergey Marochkin 20 20 20
29 Mukhametshin Andrey 19 19 19
30 Platonova Alisa 8 11 19 19
31 Payziev Alik 16 16 16
32 Tarasov Viktor 15 15 15
33 Borisov Alexey 14 14 14
34 Vakkasov Kirill 5 8 13 13
35 Zaburdaev Rostislav 5 1 7 13 13
36 Ismagilov Bulat 4 9 13 13
37 Артём Федотов 7 6 13 13
38 Павел Колбасин 12 12 12
39 Plaschova Sofia 3 2 6 11 11
40 Nigamatullin Adel 8 8 8
41 Iskhakov Kamil 6 6 6
42 Safiullina Sofya 1 5 6 6
43 Taziev Anvar 4 4 4
44 Иван Борисов 3 3 3
45 Nazmutdinov Bilal 2 1 3 3
46 Kosov Ivan 1 1 2 2
47 Konev Artem 1 1 2 2
48 Евгений Васильев 1 1 1
49 Iskhakova Dina 1 1 1
50 Егор Матюшин 1 1 1
51 Александра Кулагина 1 1 1
52 Iskhakova Anita 1 1 1
53 Agafonov Ilya 1 1 1

Этапы рейтинга
  Turniere in der Bewertung enthalten
1 I этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung
2 II этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung
3 III этап Открытого чемпионата Казани 2018/2019 / Endplazierung