Межрегиональный Чемпионат Золотое Кольцо России

Wertungspunkte
  Vorname Золотое Кольцо России. Иваново - 1 этап Золотое Кольцо России. Владимир - 2 этап Summe Wertungspunkte
1 Ivan Shemjakov 15 36 51 51
2 Roman Aganichev 16 30 46 46
3 Victor Poberezhny 34 34 34
4 Alexander Prokopov 14 20 34 34
5 Egor Stepanov 32 32 32
6 German Dzhulaev 11 18 29 29
7 Konstantin Avdeev 28 28 28
8 Vladimir Orlov 26 26 26
9 Evgeniy Fedulov 24 24 24
10 Gennadiy Shurupov 22 22 22
11 Ivan Khromov 7 12 19 19
12 Anton Mineyev 8 10 18 18
13 Novikov Anton 10 8 18 18
14 Evgrafov Aleksey 16 16 16
15 Tratinko Oleg 14 14 14
16 Yuriy Morozov 13 13 13
17 Panyov Nikita 12 12 12
18 Andrey Kasatkin 9 9 9
19 Veronika Zhukova 6 6 6
20 Rybakov Maxim 6 6 6
21 Shatilov Vitaliy 5 5 5
22 Zhukova Liliya 4 4 4
23 Zakhovaev Sergey 4 4 4
24 Zakhovaev Pavel 3 3 3
25 Станислав Дмитриев 2 2 2
26 Shmelev Evgenij 2 2 2
27 Boltayevskaya Ekaterina 1 1 1

Этапы рейтинга
  Turniere in der Bewertung enthalten
1 Золотое Кольцо России. Иваново - 1 этап / Межрегиональный Чемпионат Золотое Кольцо России
2 Золотое Кольцо России. Владимир - 2 этап / Endplazierung