Wertung
  Name ЛНХИО 2018-2019. 1 этап ЛНХИО 2018-2019. 2 этап Сумма Wertung
1 Roman Aganichev 8 7 15 15
2 Andrey Kasatkin 6 3 9 9
3 Vadim Matveev 8 8 8
4 Pleshkov Semyon 7 7 7
5 Ilya Timofeev 6 6 6
6 Panyov Nikita 5 5 5
7 Zakhovaev Pavel 5 5 5
8 Rybakov Maxim 3 2 5 5
9 Zakhovaev Sergey 4 4 4
10 Novikov Anton 4 4 4
11 Shmelev Evgenij 2 2 2
12 Nechayev Vladimir 1 1 1
13 Shabunina Anna 1 1 1
14 Levada Alexey 0 0 0

Этапы рейтинга
  Turniere in der Bewertung enthalten
1 ЛНХИО 2018-2019. 1 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
2 ЛНХИО 2018-2019. 2 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)