Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)

Wertungspunkte
  Vorname ЛНХИО 2018-2019. 1 этап ЛНХИО 2018-2019. 2 этап ЛНХИО 2018-2019. 3 этап Summe Wertungspunkte
1 Roman Aganichev 8 6 6 20 20
2 Ilya Timofeev 5 5 10 10
3 Andrey Kasatkin 6 2 2 10 10
4 Pleshkov Semyon 7 3 10 10
5 Panyov Nikita 4 4 8 8
6 Vadim Matveev 7 7 7
7 Zakhovaev Pavel 5 1 6 6
8 Zakhovaev Sergey 4 4 4
9 Rybakov Maxim 3 1 4 4
10 Novikov Anton 3 3 3
11 Shmelev Evgenij 2 2 2
12 Nechayev Vladimir 1 0 1 1
13 Levada Alexey 0 0 0
14 Shabunina Anna 0 0 0

Этапы рейтинга
  Turniere in der Bewertung enthalten
1 ЛНХИО 2018-2019. 1 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
2 ЛНХИО 2018-2019. 2 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)
3 ЛНХИО 2018-2019. 3 этап / Чемпионат ЛНХИО 2018-2019 (Иваново)